2Rg 06:02
Şi s'a ridicat David, el şi tot poporul care era cu el, precum şi o seamă din dregătorii lui Iuda, şi au mers pe calea urcuşului a ca să aducă de acolo chivotul lui Dumnezeu, deasupra căruia este chemat numele Domnului puterilor, Cel ce şade pe heruvimii de deasupra b.
Ps 98
PSALMUL 98
Un psalm al lui David.
1Domnul S'a împărăţit: să se mânie popoarele a;
El şade pe heruvimi: să tremure pământul b.

2Mare este Domnul în Sion
şi înalt peste toate popoarele;
3ele să-Ţi mărturisească numele Tău cel mare,
că de temut e şi sfânt;
şi cinstea c Împăratului iubeşte judecata.
4Tu ai pregătit îndreptar d,
Tu ai făcut judecată şi dreptate în Iacob.

5Înălţaţi-L pe Domnul, Dumnezeul nostru,
şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui,
că sfânt este! e

6Moise şi Aaron printre preoţii Săi
şi Samuel printre cei ce cheamă numele Lui.
Ei L-au chemat pe Domnul, iar El i-a auzit,
7în stâlp de nor le grăia,
fiindcă ei păzeau mărturiile Lui
şi poruncile pe care El le dăduse lor.

8Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat;
Dumnezeule, bun şi iertător Te-ai făcut lor
şi pentru toate faptele lor i-ai răsplătit.

9Înălţaţi-L pe Domnul, Dumnezeul nostru,
şi vă închinaţi în muntele Său cel sfânt,
că sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru!