Nu ştim nimic despre o asemenea colecţie de Plângeri. Se consideră însă că versurile lui Ieremia: „Nu-l plângeţi pe cel mort, nici vă tânguiţi pentru el“ (Ir 22, 10) au fost scrise la adresa lui Iosia (vezi şi nota).