Prin „fraţii voştri, fiii poporului“ se înţeleg laicii (cei ce nu făceau parte din casta preoţească).