2Par 28:23
„Voi căuta spre dumnezeii Damascului, cei care m'au bătut“. Şi a zis: „De vreme ce dumnezeii regelui Sirienilor le-a ajutat lor, eu le voi aduce jertfă, iar ei îmi vor ajuta mie“. Dar ei i-au devenit piatră de poticnire, lui şi'ntregului Israel.
Avc 1
CAPITOLUL 1
Dialogul profetului cu Dumnezeu.
1Vedenia pe care a văzut-o Avacum profetul:
2
– Până când, Doamne, voi striga
fără ca Tu să auzi?
până când spre Tine voi striga învinuindu-mă
fără ca Tu să izbăveşti a?
3
De ce mi-ai arătat Tu mie
suferinţe şi dureri
ca să văd necaz şi necredinţă?:
în faţă-mi stă judecătorul,
judecătorul ia plocoane b!...
4
De-aceea e legea călcată
şi judecata nu ajunge la capăt c:
că biruie necredinciosul
asupra celui drept!;
iată de ce ieşi-va judecata strâmbă!
5
– „Vedeţi, voi, cei ce dispreţuiţi,
şi minunaţi-vă şi pieriţi,
că Eu în zilele voastre lucrez un lucru
pe care nu-l veţi crede
dacă vi-l va spune cineva d.
6
Că, iată, Eu îi stârnesc pe Caldei,
neamul amarnic şi iute
care cutreieră lăţimile pământului
să stăpânească locaşuri ce nu sunt ale lui.
7
El e'nfricoşător şi preavestit;
judecata din el-însuşi va fi e
şi'ncărcătura lui îi va da peste margini f.
8
Şi caii lui sări-vor mai mult ca leoparzii
şi cu avânt mai mare ca lupii din Arabia;
şi călăreţii lui sări-vor drept în şei
şi vor porni din depărtări
şi vor zbura precum un vultur
în grabă să mănânce.
9
Veni-va nimicire în cei necredincioşi,
în cei ce stau prin preajmă cu gând de'mpotrivire;
robimea o va strânge precum aduni nisipul.
10
La largul său el fi-va printre regi
şi pe tirani îi va juca pe palme;
de toată'ntăritura îşi va râde
şi'n jurul ei va ridica movile g
şi-o va supune luişi.
11
Atuncea vântu-şi va schimba suflarea,
iar el va trece
şi jertfă va'nălţa, de ispăşire:
Aceasta e tăria ce se ţine
de dumnezeul meu h!“
12
– Nu eşti Tu oare chiar dintru'nceput,
o, Doamne, Dumnezeul meu Cel sfânt?
Fără'ndoială, noi nu vom muri.
O, Doamne, Tu l-ai pus spre judecată,
iar el pe mine m'a făcut
ca prin pedeapsa lui să mă îndrept i.
13
E ochiul prea curat
ca să mai vadă rele
şi ca să mai privească
peste necazuri dureroase.
De ce dar Tu priveşti
peste aceia ce dispreţuiesc?
Tăcea-vei oare când necredinciosul
l-înghite pe cel drept?
14
Vei face Tu pe oameni precum sunt peştii mării
sau biete târâtoare lipsite de cârmaci?
15
El nimicirea'n undiţă a smuls'o,
i-a j tras afar' cu mreaja
şi la un loc şi-i strânse în năvoade;
de-aceea se va veseli
inima lui şi se va bucura.
16
De-aceea va aduce jertfe
năvodului său
şi mrejei sale arde-va tămâie,
căci el cu ele şi-a făcut
porţia lui cea grasă
şi hrană pe alese.
17
De-aceea mreaja şi-o va arunca
şi nu se va sfii
fără'ncetare neamuri să ucidă.