2Par 24:12
iar regele şi preotul Iehoiada îi dădeau lucrătorilor tocmiţi la lucrul templului Domnului, şi plăteau pietrari şi tâmplari care să repare templul Domnului, precum şi făurari în fier şi în aramă, să repare templul Domnului.
4Rg 22
CAPITOLUL 22
Cartea legii descoperită sub domnia lui Iosia.
1Iosia avea opt ani când a devenit rege; şi a domnit în Ierusalim vreme de treizeci şi unu de ani. Pe mama sa o chema Iedida, şi era fiica lui Adaia din Boţcat.
2El a făcut ceea ce e drept în ochii Domnului şi a umblat pe de-a'ntregul în calea lui David, părintele său, fără să se abată nici la dreapta, nici la stânga. a
3Şi a fost că în cel de al optsprezecelea an al regelui Iosia, în luna a opta b, regele l-a trimis la templul Domnului pe grămăticul Şafan, fiul lui Aţalia, fiul lui Meşulam, zicând:
4„Du-te la Hilchia, marele preot, pentru ca el să socotească banii aduşi la templul Domnului, banii adunaţi de la popor de către cei ce stau de pază la uşă, c
5şi să-i dea în mâinile celor puşi să facă lucrările la templul Domnului“. Iar acela i-a dat lucrătorilor de la templul Domnului, ca să dreagă stricăciunile templului:
6dulgherilor, pietrarilor şi zidarilor, ca şi la cumpărarea lemnăriei şi a pietrei cioplite pentru dregerea stricăciunilor de la templu.
7Acestora însă nu li se cerea socoteală pentru banii ce li se încredinţaseră, fiindcă erau cu desăvârşire cinstiţi.
8Iar Hilchia, marele preot, a zis către grămăticul Şafan: „Am găsit în templul Domnului Cartea legii“ d. Şi Hilchia i-a dat lui Şafan Cartea, iar el a citit-o.
9Şi a intrat la regele Iosia, în templul Domnului, şi i-a spus ce avea de spus, zicând: „Robii tăi au luat banii ce s'au găsit în templu şi i-au dat în mâna celor puşi să facă lucrările în templul Domnului“.
10Iar grămăticul Şafan i-a mai spus regelui, zicând: „Preotul Hilchia mi-a dat o Carte“. Şi a citit-o Şafan în faţa regelui.
11Şi a fost că dacă regele a auzit cuvintele din Cartea legii, şi-a sfâşiat hainele. e
12Apoi regele a poruncit preotului Hilchia şi lui Ahicam, fiul lui Şafan, şi lui Acbor, fiul lui Miheia, şi lui Şafan grămăticul, şi lui Asaia, servul regelui, zicând:
13„Mergeţi şi întrebaţi-L pe Domnul pentru mine şi pentru tot poporul şi pentru întregul Iuda despre cuvintele acestei Cărţi care a fost găsită; că tare s'a aprins mânia Domnului asupra noastră, deoarece părinţii noştri nu au ascultat de cuvintele acestei Cărţi, ca să facă tot ceea ce s'a scris pentru noi“.
14Aşa că preotul Hilchia şi Ahicam şi Acbor şi Şafan şi Asaia s'au dus la proorociţa Hulda, soţia lui Şalum veşmântarul f, fiul lui Ţicva, fiul lui Harhas; ea locuia în Ierusalim, în partea lui cea nouă; iar ei i-au vorbit.
15Iar ea le-a zis: „Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: Spuneţi-i omului care v'a trimis la mine:
16Aşa grăieşte Domnul: Iată, Eu voi aduce rele asupra acestui loc şi asupra celor care-l locuiesc, după toate cuvintele Cărţii pe care regele lui Iuda a citit-o;
17aceasta, pentru că ei M'au părăsit şi au adus jertfe unor dumnezei străini, ca să-Mi stârnească mânia în toate faptele mâinilor lor; aşadar, mânia Mea se va aprinde asupra acestui loc şi nu se va stinge.
18Iar regelui lui Iuda, care v'a trimis să-L întrebaţi pe Domnul, spuneţi-i acestea: Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: Cât despre cuvintele pe care tu le-ai auzit:
19De vreme ce inima ta s'a mâhnit, iar tu te-ai smerit în faţa Domnului de îndată ce ai auzit ceea ce Eu am grăit despre locul acesta şi despre cei care-l locuiesc – că vor fi nimiciţi şi blestemaţi –, de vreme ce ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns în faţa Mea, ei bine, şi Eu am auzit, zice Domnul;
20de aceea, nu va fi aşa: iată, Eu te voi adăuga la părinţii tăi şi te vei aduna în pace la mormântul tău, şi ochii tăi nu vor vedea relele pe care Eu le voi aduce peste locul acesta“. Şi i-au spus regelui răspunsul.