2Par 24:06
Atunci regele Ioaş l-a chemat pe Iehoiada, capul lor, şi i-a zis: „De ce n'ai avut grijă să-i sileşti pe leviţi să aducă din Iuda şi din Ierusalim darea pe care Moise, omul lui Dumnezeu, a rânduit-o atunci când l-a adunat pe Israel la cortul mărturiei?
Ies 35
Ziua odihnei. Daruri pentru Domnul. Chemarea meşterilor.
1Atunci a adunat Moise toată obştea fiilor lui Israel şi le-a zis a: „Iată lucrurile pe care-a poruncit Domnul să le faceţi:
2Şase zile să lucrezi, iar ziua a şaptea să-ţi fie sfântă, zi de odihnă, odihna Domnului; tot cel ce va lucra într'însa va fi omorât.
3În ziua odihnei să nu aprindeţi foc în sălaşurile voastre. Eu sunt Domnul!“
4Şi a grăit Moise către toată obştea fiilor lui Israel, zicând: „Iată ce a mai poruncit Domnul:
5Din cele ce sunt ale voastre aduceţi-I daruri Domnului: pârgă să-I aducă fiecare Domnului, cât îl lasă inima: aur, argint şi aramă;
6mătase viorie, vişinie şi stacojie, pânză de in topit şi păr de capră;
7piei de berbec vopsite'n roşu, piei de culoarea iachintului şi lemn de salcâm;
8untdelemn de candelă, miresme pentru ungere şi aromate pentru tămâie,
9pietre de sardiu, pietre pentru prins la efod, la pieptar şi la tunică.
10Tot cel cu minte înţeleaptă dintre voi să vină şi să facă toate câte a poruncit Domnul:
11cortul şi amănuntele lui, acoperămintele, grinzile, zăvoarele şi stâlpii;
12chivotul mărturiei şi drugii lui, acoperământul ispăşirii şi perdeaua; şi pânzele curţii cu stâlpii ei, şi pietrele de smarald, tămâia şi mir pentru ungere;
13masa cu toate vasele ei şi pâinile punerii-înainte;
14sfeşnicul pentru luminat cu toate obiectele lui, candelele lui şi untdelemnul de ars;
15altarul tămâierii cu drugii lui, untdelemnul pentru ungere, miresmele pentru tămâiere şi perdeaua de la intrarea cortului;
16jertfelnicul pentru arderile-de-tot, cu vatra lui de aramă, cu drugii lui, cu toate obiectele lui; şi baia şi tălpica ei,
17perdelele curţii, stâlpii ei cu tălpicele lor, acoperământul de la intrarea în curte,
18ţăruşii cortului, ţăruşii curţii cu funiile lor;
19sfintele veşminte ale lui Aaron preotul – veşmintele în care se fac sfintele slujbe –, tunicile de slujbă pentru fiii lui Aaron, şi untdelemnul pentru ungere şi aromatele pentru tămâiere“.
20După aceea, toată obştea fiilor lui Israel a plecat de la Moise.
21Şi a adus fiecare cât îl lăsa inima şi ce-l îndemna cugetul să-I aducă Domnului în dar pentru tot ce-i trebuia cortului mărturiei şi pentru toată podoaba lui şi pentru toate veşmintele sfintelor slujbe.
22Şi aduceau bărbaţii de la femeile lor ceea ce-l lăsa cugetul pe fiecare; au adus verigi, cercei, inele, brăţări, salbe şi tot felul de lucruri de aur; şi toate I se aduceau Domnului ca prinoase de aur.
23Şi mai aduceau, cei care aveau, mătase şi piei vopsite'n roşu şi piei vopsite'n vânăt.
24Iar cei ce aveau argint sau aramă I le aduceau Domnului ca daruri; de asemenea, cei ce aveau lemn de salcâm îl aduceau pentru toate cele de trebuinţă.
25Toate femeile iscusite'n ţesături torceau cu mâinile lor şi aduceau tort şi mătase viorie, vişinie şi stacojie, precum şi in topit şi răsucit.
26Şi toate femeile pricepute şi cu tragere de inimă torceau păr de capră.
27Căpeteniile au adus pietre de smarald şi pietre scumpe de pus la efod şi la pieptar,
28precum şi miresme, untdelemn pentru candele şi pentru ungere, miresme pentru tămâiere.
29Aşadar, toţi fiii lui Israel, bărbat sau femeie, cei pe care-i îndemna inima, I-au adus daruri Domnului; şi veneau şi lucrau tot ceea ce Domnul poruncise, prin Moise, să se facă.
30Apoi a zis Moise către fiii lui Israel: „Iată, Domnul l-a chemat anume pe Beţaleel, fiul lui Uri al lui Or, din seminţia lui Iuda,
31şi l-a umplut de duhul dumnezeiesc al înţelepciunii, al priceperii, al ştiinţei şi a toată iscusinţa,
32ca să fie el mai mare peste meşteri şi, după'ntreaga rânduială a acestui meşteşug, să lucreze aurul şi argintul şi arama,
33să cioplească piatra, să pregătească lemnele şi să facă tot felul de lucruri iscusite.
34Şi priceperea i-a sporit-o nu numai lui, ci şi lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan.
35Pe ei i-a umplut de înţelepciune, ca să facă orice lucru de săpător şi de ţesător iscusit, de cusător pe pânză de mătase viorie, vişinie şi stacojie, pe pânză de in topit, să facă ei tot felul de ţesături şi să plăsmuiască tot ce'n ele este măiestrit“.