2Par 20:06
şi a zis: „Doamne, Dumnezeul părinţilor mei, oare nu Tu eşti Dumnezeu în cer, şi nu Tu domneşti peste toate împărăţiile neamurilor, şi nu în mâna Ta se află tăria şi puterea? şi este oare cineva care să-Ţi poată sta împotrivă?
Ps 46
PSALMUL 46
Pentru sfârşit: un psalm pentru fiii lui Core.
1Bateţi din palme a, voi, toate neamurile,
strigaţi b lui Dumnezeu cu glas de bucurie,
2că Domnul Cel-Preaînalt e înfricoşător,
Împărat mare peste tot pământul.
3El ne-a supus nouă popoare
şi neamuri sub picioarele noastre.
4El ne-a ales pe noi pentru moştenirea Sa c,
frumuseţea lui Iacob pe care l-a iubit.
5Suitu-S'a Dumnezeu întru strigare,
Domnul în glas de trâmbiţă.
6Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi-I,
cântaţi Împăratului nostru, cântaţi-I,
7că Împărat a tot pământul e Dumnezeu,
cântaţi cu înţelegere d.
8Dumnezeu S'a împărăţit e peste neamuri,
Dumnezeu şade pe tronul Său cel sfânt.
9Mai-marii popoarelor s'au adunat laolaltă cu Dumnezeul lui Avraam,
că foarte s'au înălţat puternicii lui Dumnezeu pe pământ.