2Par 18:16
Acela i-a răspuns:
„Văzutu-l-am pe Israel împrăştiat prin munţi
ca o turmă fără păstor.
Şi a zis Domnul: «Nu au domn,
să se întoarcă fiecare cu pace la casa lui!»“
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Mc-6