„Alimazoni“: nume enigmatic, rezultat, probabil, din lecţiunea eronată a termenului ebraic. Va mai fi întâlnit la 22, 1. T. M. : „... au luat ca pradă vite mărunte“.