Cronicarul face o legătură mai directă între păcat şi pedeapsă, în relaţia cauză-efect.