Adică: Să-Ţi ţii făgăduinţa pe care i-ai făcut-o lui David, părintele meu! „Credincios“: fidel, leal. „Numele Tău“: Tu-Însuţi.