Israeliţii erau „partea Domnului“ (vezi Dt 32, 9).