Endor (En-Dor) = „Izvorul Porţii“: localitate situată la poalele Taborului, nu departe spre nord de Şunem.