1Rg 26:05
David s'a ridicat cu mare fereală şi s'a dus la locul unde dormea Saul. Acolo se afla Abner, fiul lui Ner, căpetenia oştirii sale. Saul dormea în vatra taberei b, iar poporul îşi aşternea tabăra împrejurul său.
1Rg 14
Vitejia lui Ionatan.
1A fost o zi în care Ionatan, fiul lui Saul, a zis către feciorul care-i purta armele: „Hai să mergem dincolo de Micmaş, la tabăra Filistenilor!“ Dar tatălui său nu i-a spus.
2Iar Saul şedea spre marginea Ghibeii, sub rodiul din Migron; cu el erau ca la vreo şase sute de bărbaţi.
3Iar Ahia, fiul lui Ahituv, fratele lui Icabod, fiul lui Finees, fiul lui Eli, preotul lui Dumnezeu în Şilo, purta efodul a. Poporul însă nu ştia că Ionatan plecase.
4Trecătoarea pe unde Ionatan încerca să pătrundă în tabăra Filistenilor se afla între două stânci ascuţite, de-o parte şi de alta; numele uneia era Boţeţ, iar cealaltă se numea Sene;
5o stâncă se ridica la miazănoapte, spre Micmaş, iar cealaltă la miazăzi, spre Ghibeea.
6Şi a zis Ionatan către feciorul care-i purta armele: „Hai să pătrundem până spre tabără, la aceşti netăiaţi-împrejur b, şi poate că Domnul va face ceva; căci Domnului nu-I este anevoie să mântuiască, fie cu mulţi, fie cu puţini!“
7Iar scutierul său i-a zis: „Fă tot ce-ţi pofteşte inima; iată, eu sunt cu tine, inima ta este şi inima mea“.
8Şi a zis Ionatan: „Iată, noi vom merge la oamenii aceia şi vom intra în bătaia văzului lor;
9dacă ei ne vor zice: Staţi acolo până vă spunem noi!, atunci vom sta şi nu vom da peste ei;
10dar dacă ne vor zice: Suiţi-vă la noi!, atunci ne vom sui; acesta va fi semnul că Domnul i-a dat în mâinile noastre“.
11Şi au intrat amândoi în văzul Filistenilor. Iar Filistenii au zis: „Iată, Evreii ies din găurile lor, în care s'au ascuns... c!“
12Oamenii taberei au grăit atunci către Ionatan şi scutierul său, zicând: „Suiţi-vă la noi; şi vă vom arăta ceva!“ Iar Ionatan a zis către scutierul său: „Suie-te după mine, căci Domnul i-a dat în mâinile lui Israel!“
13Atunci Ionatan s'a suit căţărându-se cu mâinile şi cu picioarele, iar scutierul său după el. Aceia s'au uitat la chipul lui Ionatan, iar el îi izbea, în timp ce scutierul său îl ajuta din spate.
14În această primă lovitură, Ionatan şi scutierul său au ucis douăzeci de oameni, cu lancea şi cu praştia, cu pietricelele de pe câmp.
15Şi s'a făcut învălmăşeală în tabără şi'n câmp; şi tot poporul din preajma taberei şi cei ce se duseseră după pradă s'au înspăimântat şi ei, şi nu voiau să facă nimic; ţara era lovită de groază, şi frică mare i-a cuprins de la Domnul.
16Iar străjile lui Saul, cele din Ghibeea lui Veniamin, au văzut; şi, iată, tabăra căzuse în zăpăceală de ambele părţi.
17Şi a zis Saul către poporul ce se afla cu el: „Număraţi-vă şi vedeţi cine s'a dus dintre voi!“ Şi, iată, Ionatan şi scutierul său nu erau de găsit.
18Atunci Saul a zis către Ahia: „Adu efodul d!“; căci el purta efodul în ziua aceea în faţa lui Israel.
19Şi a fost că'n timp ce Saul le vorbea preoţilor, zgomotul din tabăra Filistenilor creştea şi se umfla. Şi a zis Saul către preot: „Trage-ţi mâinile înapoi e!“
20Saul s'a ridicat atunci cu tot poporul ce se afla cu el şi au venit la bătălie; şi, iată, sabia fiecărui om era întoarsă împotriva vecinului său – o foarte mare zăpăceală...
21Şi robii care ieri şi alaltăieri erau cu Filistenii, cei ce se suiseră în tabără, s'au întors şi ei de partea Israeliţilor care erau cu Saul şi cu Ionatan.
22Şi toţi Israeliţii care se ascunseseră în muntele lui Efraim, auzind şi ei că Filistenii au fugit, s'au adunat în spatele lor la luptă.
23În ziua aceea l-a mântuit Domnul pe Israel; războiul a străbătut Bet-Avenul. Tot poporul ce se afla cu Saul era ca la zece mii de bărbaţi. Războiul s'a întins în toate cetăţile din muntele lui Efraim.
24Saul însă a făcut în ziua aceea o mare greşală din neştiinţă: a aruncat un blestem asupra poporului, zicând: „Blestemat să fie cel ce va mânca până diseară!; aşa mă voi răzbuna pe duşmanul meu!“ Şi nimeni din popor n'a gustat pâine;
25şi ţara întreagă nu a mâncat de prânz f.
Era pe acolo o pădure în care se aflau ştiubeie cu miere g la faţa pajiştei.
26Şi a venit poporul la ştiubeie; şi, iată, din ştiubeie curgea miere, dar nimeni nu şi-a dus mâna la gură, căci poporul se temea de blestemul Domnului.
27Ionatan însă nu-l auzise pe tatăl său aruncând blestem asupra poporului; şi, întinzând vârful toiagului pe care-l avea în mână, l-a muiat într'un fagure de miere şi, întorcându-şi-l cu mâna la gură, ochii i s'au luminat h.
28Atunci cineva din popor i-a zis: „Tatăl tău a legat poporul, zicând: Blestemat să fie omul care va mânca astăzi!“ Poporul era lihnit,
29iar Ionatan, care a cunoscut aceasta, a zis: „Tatăl meu a sleit ţara; vezi cum ochii mei s'au luminat de îndată ce am gustat din această miere.
30Dacă poporul ar fi mâncat astăzi din prăzile ce s'au găsit la vrăjmaşii lor, măcelul dintre Filisteni ar fi acum mai mare“.
31Şi'n ziua aceea el a bătut pe unii dintre Filisteni la Micmaş; poporul însă era foarte slăbit.
32Şi s'a pus poporul pe pradă; au luat turme şi cirezi şi viţei şi au înjunghiat pe pământ şi au mâncat cu sânge i.
33Şi i s'a spus lui Saul că poporul, mâncând cu sânge, a păcătuit faţă de Domnul. Iar Saul a zis: „Prăvăliţi-mi din deal, aici, o piatră mare!“
34Şi Saul a mai zis: „Împrăştiaţi-vă prin popor şi spuneţi-le: Fiecare din voi să-şi aducă aici viţelul sau oaia şi să le înjunghie pe această piatră şi nu veţi păcătui împotriva Domnului mâncând cu sânge“. j Şi poporul a adus fiecare ce avea în mână, noaptea, şi au înjunghiat acolo.
35Acolo i-a zidit Saul un jertfelnic Domnului; acesta a fost întâiul jertfelnic pe care Saul I l-a zidit Domnului.
36Apoi Saul a zis: „Să năvălim la noapte asupra Filistenilor şi să dăm iama prin ei până se crapă de ziuă şi să nu lăsăm dintre ei nici măcar un om!“ Iar ei au zis: „Fă ce crezi tu că e bine!“ Iar preotul a zis: „Să ne apropiem aici de Dumnezeu!“
37Şi L-a întrebat Saul pe Dumnezeu k: „Dacă eu mă cobor să-i urmăresc pe Filisteni, Îi vei da Tu oare în mâinile lui Israel?“ Dar El nu i-a răspuns în ziua aceea.
38Atunci Saul a zis: „Aduceţi aici toate colţurile lui Israel l şi cunoaşteţi şi vedeţi prin cine s'a săvârşit astăzi păcatul acesta!;
39căci viu este Domnul, Cel ce l-a mântuit pe Israel: dacă răspunsul va fi împotriva fiului meu Ionatan, el cu moarte va muri!“ Dar nu s'a găsit nimeni, din tot poporul, care să-i răspundă.
40Şi a zis către toţi oamenii lui Israel: „Voi veţi sta într'o latură, iar eu şi Ionatan, fiul meu, vom sta în cealaltă“. m Şi a zis poporul către Saul: „Fă ce crezi tu că e bine!“
41Iar Saul a zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, cum se face că astăzi nu i-ai răspuns robului Tău? Dacă nedreptatea se află în mine sau în Ionatan, fiul meu, Doamne, Dumnezeul lui Israel, arată!; şi dacă aşa se va rosti, atunci dă-i poporului Tău Israel sfinţenie!“ Şi s'a făcut arătare pentru Ionatan şi Saul, iar poporul a scăpat. n
42Şi a zis Saul: „Aruncaţi sorţi între mine şi fiul meu Ionatan; pe oricare din noi va face Domnul să cadă sorţul, acela să moară“. Dar poporul a zis către Saul: „Aşa ceva nu se va întâmpla!“ Saul însă a învins poporul şi a aruncat sorţii asupra lui Saul şi asupra fiului său Ionatan. Şi sorţul a căzut pe Ionatan.
43Atunci Saul a zis către Ionatan: „Spune-mi ce-ai făcut!“ Iar Ionatan i-a răspuns, zicând: „Doar am gustat puţină miere de pe vârful toiagului pe care-l aveam în mână; şi, iată, trebuie să mor...“.
44Iar Saul i-a zis: „Aşa să-mi facă mie Dumnezeu, şi chiar mai mult să-mi facă: negreşit, astăzi vei muri!“
45Dar poporul a zis către Saul: „Oare tocmai el să fie astăzi dat morţii, el, cel ce a făcut această mare biruinţă în Israel? Viu este Domnul: nici un fir de păr de pe capul său nu va cădea pe pământ; fiindcă poporul lui Dumnezeu a făcut ziua de astăzi să fie cum e!“ Şi'n ziua aceea s'a rugat poporul pentru Ionatan, şi el n'a murit. o
46Saul s'a hotărât să nu-i mai urmărească pe Filisteni; iar Filistenii s'au dus la locul lor.
47Avându-şi putere asupra lui Israel prin tragere la sorţi p, Saul s'a războit cu toţi duşmanii lui de primprejur: cu Moab, cu fiii lui Amon, cu fiii lui Edom, cu Haţorul şi cu regele Ţobei şi cu Filistenii; oriîncotro se întorcea, era biruitor.
48Şi, luptând cu vitejie, l-a bătut pe Amalec şi l-a scăpat pe Israel de sub puterea celor ce-l călcau în picioare.
49Iar fiii lui Saul au fost: Ionatan, Iesui şi Melchişua; iar numele celor două fiice ale sale erau Merob, al celei mai mari, şi Micol, al celei mai mici.
50Numele soţiei lui Saul era Ahinoam, fiica lui Ahimaaţ; iar numele căpeteniei oastei sale era Abner, fiul lui Ner, o rudă a lui Saul.
51Chiş era tatăl lui Saul, Ner era tatăl lui Abner, fiul lui Abiel.
52Războiul cu Filistenii a fost crâncen în toate zilele lui Saul; dacă Saul vedea un bărbat puternic sau un bărbat bun de luptă, îl lua pentru sine.