1Rg 25:39
Şi dacă a auzit David că Nabal murise, a zis: „Binecuvântat este Domnul, Cel ce a judecat pricina ocării ce mi-a venit din partea lui Nabal şi l-a scăpat pe robul Său din puterea răului, iar răutatea lui Nabal a întors-o asupra capului său!“ Şi David a trimis şi a vorbit despre Abigail să şi-o ia de soţie.
1Rg 27
David în Ţiclag.
1Şi David a cugetat în inima lui, zicând: „Asta e: într'o bună zi am să cad în mâinile lui Saul! Bine nu-mi va fi, decât dacă voi fugi în ţara Filistenilor; atunci Saul va înceta să mă mai caute prin tot hotarul lui Israel, şi astfel voi scăpa de mâna lui!“
2Aşa că David s'a ridicat – el şi cei şase sute de oameni care îl însoţeau – şi s'a dus la Achiş, fiul lui Maoc, regele Gatului a.
3Şi a locuit David cu Achiş în Gat, el şi oamenii lui, fiecare la casa lui, precum şi cele două femei ale sale, Ahinoam Izreeliteanca şi Abigail, fosta femeie a lui Nabal Carmelitul.
4Şi i s'a spus lui Saul că David a fugit la Gat; şi de atunci nu l-a mai căutat.
5Şi a zis David către Achiş: „Dacă robul tău a aflat bunăvoinţă în ochii tăi, dă-mi un loc în una din cetăţile tale de la câmp, şi voi locui acolo; că de ce trebuie să locuiască robul tău împreună cu tine în cetatea regală?“
6Atunci Achiş, în chiar ziua aceea, i-a dat cetatea Ţiclag b; aşa se face că Ţiclagul a rămas până azi în stăpânirea regilor iudei.
7Iar numărul zilelor în care David a locuit în ţara Filistenilor a fost un an şi patru luni.
8David şi oamenii lui s'au ridicat şi au năvălit asupra Gheşurenilor şi a Ghirzenilor şi a Amaleciţilor; şi, iată, ţara era locuită, de la Şur (unde se aflau vechii băştinaşi) până la ţara Egiptului.
9Şi loveau ţinutul şi nu lăsau viu nici bărbat, nici femeie, ci luau cu ei turme şi cirezi şi asini şi cămile şi haine, după care se întorceau şi veneau la Achiş.
10Şi a zis Achiş către David: „Peste cine aţi năvălit astăzi?“ Iar David i-a răspuns lui Achiş: „Peste latura de miazăzi a Iudeii şi peste latura de miazăzi a Ierahmeelului şi peste latura de miazăzi a Cheneilor;
11şi n'am lăsat viu nici bărbat şi nici femeie pe care să-i aduc în Gat, fiindcă am zis: Nu cumva aceştia să povestească în Gat despre noi şi să se spună: Iată ce face David!“ Aşa a făcut David în toată vremea cât a locuit în ţara Filistenilor.
12Şi aşa s'a încrezut Achiş în David, zicând: „Tare mult l-a urât poporul său, în Israel, şi de aceea îmi va fi mie rob în veac“.