Dacă lupta omului este lupta lui Dumnezeu – deci, în favoarea binelui –, atunci şi Dumnezeu Se va simţi obligat – ca în virtutea unui legământ – să-l ajute pe om la necaz.