Literal: „... pe cineva din cei ce urinează la perete“.