Turmele erau aduse de la păşune să se odihnească în răcoarea stâncilor.