Întrebările erau puse în aşa fel încât răspunsul, prin mijlocirea celor doi sorţi (Urim şi Tumim) din efod să fie „da“ sau „nu“. Acest verset (12) este preluat din Codex Alexandrinus.