1Rg 18:05
(10) A doua zi, un duh rău de la Dumnezeu a căzut asupra lui Saul: c în mijlocul casei sale, el vorbea în dodii. Iar David, ca şi în celelalte zile, adia strunele cu mâna. Saul însă avea în mână o lance.
1Rg 16
David este uns în Betleem; apoi intră în slujba lui Saul.
1Şi a zis Domnul către Samuel: „Până când vei plânge după Saul? Oare nu Eu l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi cornul cu untdelemn şi vino!; Eu te voi trimite la Iesei a, în Betleem, căci dintre fiii săi mi-am ales un rege“.
2Dar Samuel i-a zis: „Cum să mă duc? Că Saul va auzi şi mă va ucide!“ Iar Domnul i-a zis: „Ia cu tine o junincă din cireadă şi vei zice: Am venit să-I aduc Domnului o jertfă.
3Tu îl vei chema la jertfă pe Iesei, iar Eu îţi voi arăta ce trebuie să faci; tu îl vei unge pe acela pe care ţi-l voi spune Eu“.
4Şi a făcut Samuel tot ceea ce-i grăise Domnul. Şi a venit în Betleem, iar bătrânii cetăţii au ieşit să-l întâmpine şi au zis: „Paşnică-i venirea ta, văzătorule?“
5Iar el a zis: „Paşnică! Am venit să-I jertfesc Domnului. Sfinţiţi-vă şi vă veseliţi astăzi împreună cu mine!“ Şi i-a sfinţit b pe Iesei şi pe fiii săi şi i-a chemat la jertfă.
6Şi a fost că atunci când au intrat, el l-a văzut pe Eliab c şi i-a zis: „Cu adevărat, unsul Domnului se află în faţa Lui“.
7Dar Domnul i-a zis lui Samuel: „Nu te lua după chipul său şi nici după statura lui înaltă, deoarece Eu l-am lepădat; căci Dumnezeu nu vede aşa cum vede omul: omul se uită la faţă, dar Dumnezeu se uită în inimă“.
8Atunci Iesei l-a chemat pe Aminadab, iar acesta a trecut prin faţa lui Samuel; şi [Samuel] a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul“.
9Iesei l-a adus atunci pe Şama; iar [Samuel] a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul“.
10Şi i-a adus Iesei pe cei şapte fii ai săi să treacă prin faţa lui Samuel; şi a zis Samuel: „Nu dintre aceştia a ales Domnul“.
11Şi a zis Samuel către Iesei: „Aceştia sunt oare toţi fiii?“ Iar Iesei a zis: „Mai este cel mai mic; acela paşte oile“. Şi a zis Samuel către Iesei: „Trimite şi adu-l!; că nu vom sta la masă până când el nu va veni aici“.
12Şi a trimis şi l-a adus: era bălan, cu ochi frumoşi şi plăcut înaintea Domnului. d Şi a zis Domnul către Samuel: „Scoală-te şi unge-l pe David, căci el este bun!“
13Atunci Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor săi; şi Duhul Domnului a venit năprasnic e peste David, din ziua aceea şi de atunci înainte. Apoi Samuel s'a ridicat şi a plecat la Rama.
14Iar Duhul Domnului s'a îndepărtat de Saul; şi un duh rău de la Domnul îl înăbuşea f.
15Atunci servii lui Saul i-au zis: „Iată, duh rău de la Domnul te înăbuşă.
16Grăiască acum servii tăi înaintea ta şi să caute ei pentru stăpânul nostru un om iscusit în a cânta la harpă; şi când duhul cel rău va fi peste tine, el va cânta la harpă, iar tu te vei simţi bine şi te vei putea odihni“.
17Şi a zis Saul către servii săi: „Căutaţi-mi acum un om iscusit în cântare şi aduceţi-l la mine!“
18Şi, răspunzând unul din servii săi, a zis: „Iată, am văzut pe un fiu al lui Iesei Betleemitul, care ştie să cânte; e om cuminte, războinic şi înţelept în cuvânt; omul are chip încuviinţat, iar Domnul este cu el“.
19Atunci Saul a trimis soli la Iesei, zicând: „Trimite-l la mine pe fiul tău David, cel de la turma ta!“
20Iar Iesei a luat o sarcină de pâine şi un burduf cu vin şi un ied dintre capre şi i le-a trimis lui Saul prin mâna fiului său David.
21Iar David a intrat la Saul şi i s'a înfăţişat; iar acesta l-a plăcut foarte şi l-a făcut purtătorul său de arme.
22Şi a trimis Saul la Iesei, zicând: „Lasă-l pe David să fie'n slujba mea, de vreme ce'n ochii mei a dobândit bunăvoinţă!“
23Şi a fost că oridecâteori venea asupra lui Saul duhul cel rău, David lua harpa şi cânta cu ea; atunci Saul răsufla şi se simţea bine, iar duhul cel rău se îndepărta de la el.