Autorul introduce aici un al doilea subiect, cu sens foarte apropiat de acela al primului („ascultarea“): epakróasis (folosit numai aici în V. T.) înseamnă „aducerea la îndeplinire“ (a unei rugăminţi, a unei porunci etc.); acesta însă derivă din verbul epakroáomai} = „a apleca urechea“, „a asculta“; aşadar, plinirea unei porunci pe care ai auzit-o, de care eşti – sau trebuie să fii – conştient.