1Rg 15:18
Şi Domnul te-a trimis la drum şi ţi-a zis: Du-te şi nimiceşte-i pe cei ce au păcătuit împotriva Mea, pe Amaleciţi, şi să-i baţi până ce cu totul îi vei stârpi!
Ps 25
PSALMUL 25
Al lui David.
1Judecă-mă, Doamne a, că eu întru nerăutate am umblat;
şi, întru Domnul nădăjduind, nu voi slăbi.
2Cearcă-mă, Doamne, pune-mă la încercare;
aprinde-mi rărunchii şi inima b.
3Că mila Ta este'n faţa ochilor mei
şi'ntru adevărul Tău am bineplăcut.
4În adunarea deşertăciunii n'am şezut
şi cu cei ce calcă legea n'am intrat.