Poporul şi regele său au răspundere solidară; nici una din părţi nu poate arunca vina pe cealaltă.