Revelaţie doar în auz, nu şi în vedenie; Samuel nu-l va recunoaşte pe Saul după chip.