„Mironosiţe": cele ce parfumează cu mirodenii casa regelui.