În cele ce urmează, stăruinţele poporului sunt puse la încercare printr'un tablou menit mai degrabă să descurajeze.