1Rg 08:02
Iată acum numele fiilor săi: întâiul-născut, Ioil; iar numele celui de al doilea era Abia; aceştia erau judecători în Beer-Şeba a.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Par-6