Prin „Amorei“ se înţeleg, aici, locuitorii Canaanului.