„Tufişurile" (sau „crângurile") erau locurile ferite unde se petreceau riturile orgiastice ale Astartei; T. M.: „astartele".