Sub acelaşi acoperiş cu Samuel, dar nu în aceeaşi cameră.