1Rg 02:10
Domnul Îşi va slăbi vrăjmaşii,
Sfânt este Domnul!
Să nu se laude'nţeleptul cu-a sa înţelepciune,
puternicul să nu se laude cu-a sa putere,
să nu se laude bogatul cu bogăţia lui;
cel ce se laudă, cu acestea să se laude:
să-L priceapă şi să-L cunoască pe Domnul,
să facă judecată şi dreptate în mijlocul pământului.
Domnul S'a suit în cer şi a tunat:
El va judeca marginile pământului
şi putere le va da regilor noştri
şi va înălţa fruntea Unsului Său“. e
Ps 131
PSALMUL 131
O cântare a treptelor.
1Adu-Ţi aminte, Doamne, de David
şi de toată blândeţea lui a,
2cum I s'a jurat el Domnului
şi I-a făgăduit Dumnezeului lui Iacob:

3Nu voi intra în sălaşul casei mele,
nu mă voi sui în patul culcuşului meu,
4nu voi da somn ochilor mei
şi nici genelor mele dormitare
şi nici odihnă tâmplelor mele
5până nu-I voi afla un loc Domnului,
un locaş Dumnezeului lui Iacob.

6Iată, am auzit de el b în Efrata,
l-am aflat în poienile din dumbravă.
7Intra-vom în locaşurile Lui,
ne vom închina pe locul unde-au stat picioarele Lui.

8Scoală-Te, Doamne, întru odihna Ta,
Tu şi chivotul sfinţeniei Tale!
9Preoţii Tăi se vor îmbrăca întru dreptate
şi sfinţii Tăi se vor bucura.
10De dragul lui David, robul Tău,
să nu întorci faţa Unsului c Tău.

11Domnul i-a jurat lui David un adevăr, şi nu se va dezice d:
„Din rodul coapsei tale voi pune pe tronul tău. e
12Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu
şi aceste mărturii ale Mele pe care Eu am să-i învăţ,
atunci şi fiii lor de-a pururi vor şedea pe tronul tău“.

13Fiindcă Domnul a ales Sionul,
locuinţă pentru Sine Şi l-a ales:
14„Aceasta este odihna Mea în veacul veacului,
aici voi locui, că Eu l-am ales.

15Binecuvântând îi voi binecuvânta strânsura,
pe săracii săi îi voi sătura de pâine,
16pe preoţii săi îi voi îmbrăca în mântuire
şi sfinţii lui cu bucurie se vor bucura.

17Acolo voi face să răsară fruntea lui David,
acolo I-am pregătit făclie Unsului Meu f;
18pe duşmanii Lui îi voi îmbrăca în ruşine,
dar peste El sfinţenia Mea va înflori“.