1Par 29:17
Şi am cunoscut, Doamne, că Tu eşti Cel care cercetezi inimile şi iubeşti dreptatea; eu cu inimă curată Ţi-am jertfit toate acestea, iar acum l-am văzut pe poporul Tău, care se află aici, că'ntru bucurie Ţi-a jertfit.
In 2
Nunta din Cana. Izgonirea vânzătorilor din templu. Iisus îl cunoaşte pe omul lăuntric.
1Şi a treia zi a s'a făcut nuntă în Cana Galileii; şi mama lui Iisus era acolo.
2Şi a fost chemat şi Iisus la nuntă, precum şi ucenicii Săi.
3Şi sfârşindu-se vinul, mama lui Iisus a zis către El: „Nu mai au vin...“.
4Şi Iisus i-a zis: „Ce ne priveşte b, femeie c, pe Mine şi pe tine? Ceasul Meu încă n'a venit“.
5Mama Sa le-a zis slujitorilor: „Orice vă va spune El, faceţi!“
6Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea Iudeilor, care luau câte două sau trei vedre.
7Zisu-le-a Iisus: „Umpleţi vasele cu apă!“ Şi le-au umplut până sus.
8Şi le-a zis: „Scoateţi acum şi aduceţi-i nunului!“ Iar ei i-au dus.
9Şi după ce nunul a gustat apa care se făcuse vin – şi el nu ştia de unde este, ci doar slujitorii care scoseseră apa ştiau – l-a chemat nunul pe mire
10şi i-a zis: „Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pe cel mai slab; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum“.
11Acest început al minunilor d l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi au crezut într'Însul ucenicii Săi.
12După aceea S'a coborât în Capernaum, El, precum şi mama Sa şi fraţii Săi şi ucenicii Săi; şi n'au rămas acolo multe zile.
13Şi Paştile Iudeilor erau aproape şi Iisus S'a suit la Ierusalim.
14Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani.
15Şi făcând un bici de ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile, şi boii, iar schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele;
16şi celor care vindeau porumbei le-a zis: „Luaţi acestea de aici! Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de neguţătorie!“
17Şi ucenicii Săi şi-au adus aminte că este scris: Râvna casei Tale m'a mâncat.
18Dar I-au răspuns Iudeii, zicând: „De vreme ce tu faci acestea, ce semn ne arăţi?“ e
19Iisus le-a răspuns şi le-a zis: „Dărâmaţi templul acesta şi'n trei zile îl voi ridica“.
20Şi au zis Iudeii: „În patruzeci şi şase de ani s'a zidit templul acesta! Şi tu îl vei ridica în trei zile?...“.
21Dar El le vorbea de templul trupului Său.
22Deci, când a înviat din morţi, ucenicii Săi şi-au adus aminte că El zisese aceasta şi au crezut Scripturii şi cuvântului pe care-l spusese Iisus.
23Iar când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paştilor, mulţi au crezut întru numele Lui, văzând minunile pe care le făcea.
24Dar El, Iisus, nu se încredea în ei, pentru că-i cunoştea pe toţi
25şi nu avea nevoie să-i dea cineva mărturie despre om, fiindcă El Însuşi cunoştea ce era în om.