1Par 24:31
Şi ei, de asemenea, au primit sorţi, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, în faţa regelui David, a lui Ţadoc şi a lui Ahimelec, a capilor de familii preoţeşti şi levitice, fiecare cap de familie fiind pe picior de egalitate cu cei mai tineri fraţi ai săi.
1Par 25
CAPITOLUL 25
Cântăreţii.
1Regele David şi căpeteniile oştirii i-au rânduit la slujbe pe fiii lui Asaf, pe ai lui Heman şi pe ai lui Iditun, ca să cânte imnuri în sunetul alăutelor şi al harpelor şi al ţimbalelor. a
2Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Aşarela; fiii lui Asaf, cei ce se ţineau de profetul Asaf, îşi aveau locul îndată după rege.
3Din cei ai lui Iditun, fiii lui Iditun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Şimei, Haşabia şi Matitia; ei erau şase, sub conducerea tatălui lor Iditun, care cânta din alăută mulţumiri şi laude Domnului.
4Din cei ai lui Heman: fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir şi Mahaziot.
5Toţi aceştia erau fiii lui Heman, întâiul cântăreţ al regelui atunci când se cerea cuvânt de la Domnul pentru ridicarea cornului. Şi i-a dat Dumnezeu lui Heman paisprezece fii şi trei fiice.
6Toţi aceştia, laolaltă cu tatăl lor, cântau în templul Domnului imnuri [acompaniate] de ţimbale, harpe şi alăute, avându-şi locul îndată după rege şi după Asaf, Iditun şi Heman.
7Iar numărul lor – înţelegându-se şi al fraţilor lor care învăţaseră să-I cânte Domnului şi care erau iscusiţi în slujba aceasta – era de două sute optzeci şi opt.
8Şi ei, de asemenea, au aruncat sorţi pentru rândul lor zilnic la slujbă, pentru mare şi mic, pentru cel desăvârşit şi pentru învăţăcel.
9Întâiul sorţ i-a căzut lui Asaf, adică lui Iosif, fraţilor şi fiilor săi: doisprezece; al doilea, lui Ghedalia, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
10al treilea, lui Zacur, cu fraţii şi fiii săi: doisprezece;
11al patrulea, lui Iţri, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
12al cincilea, lui Netania, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
13al şaselea, lui Buchia, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
14al şaptelea, lui Ieşarela, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
15al optulea, lui Isaia, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
16al nouălea, lui Matania, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
17al zecelea, lui Şimei, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
18al unsprezecelea, lui Azareel, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
19al doisprezecelea, lui Haşabia, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
20al treisprezecelea, lui Şebuel, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
21al paisprezecelea, lui Matitia, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
22al cincisprezecelea, lui Ierimot, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
23al şaisprezecelea, lui Hanania, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
24al şaptesprezecelea, lui Ioşbecaşa, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
25al optsprezecelea, lui Hanani, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
26al nouăsprezecelea, lui Maloti, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
27al douăzecilea, lui Eliata, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
28al douăzeci şi unulea, lui Hotir, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
29al douăzeci şi doilea, lui Ghidalti, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
30al douăzeci şi treilea, lui Mahaziot, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece;
31al douăzeci şi patrulea, lui Romamti-Ezer, cu fiii şi fraţii săi: doisprezece.