Literal: „... să sfinţească sfintele sfintelor“ (genitivul-superlativ, ca în „Cântarea Cântărilor“).