Numele lui Solomon derivă din şalom, care înseamnă „pace“ (sau „propăşire“).