1Par 21:29
La acea vreme, cortul Domnului, pe care Moise îl făcuse în pustie, ca şi jertfelnicul arderilor-de-tot, se aflau pe înălţimea de la Gabaon.
2Par 1
CAPITOLUL 1
Înţelepciunea şi bogăţia lui Solomon.
1Şi Solomon, fiul lui David, a prins putere asupra regatului său; iar Domnul, Dumnezeul său, era cu el şi l-a umplut de slavă.
2Solomon a grăit către întregul Israel, către căpeteniile peste mii şi către sutaşi şi către judecători şi către toţi dregătorii de peste Israel şi către capii de familie.
3Şi Solomon, împreună cu toată adunarea, a mers pe înălţimea de pe Gabaon, unde se afla cortul mărturiei lui Dumnezeu, cel pe care Moise, robul lui Dumnezeu, îl făurise în pustie.
4(Cât despre chivotul lui Dumnezeu, David îl adusese din cetatea Chiriat-Iearim în locul pe care el, David, i-l pregătise atunci când i-a întins cort în Ierusalim).
5Şi jertfelnicul de aramă, pe care-l făcuse Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, se afla acolo, în faţa cortului Domnului, iar Solomon şi adunarea l-au cercetat.
6Pe acest jertfelnic de aramă, care se afla înaintea Domnului, în cort, a adus Solomon o mie de arderi-de-tot.
7În noaptea aceea i s'a arătat Dumnezeu lui Solomon şi i-a zis: „Cere: ce să-ţi dau?“
8Iar Solomon I-a zis lui Dumnezeu: „Tu ai făcut mare milă cu David, părintele meu, iar pe mine m'ai făcut rege în locul său.
9Şi acum, Doamne, Dumnezeule: credincios să rămână numele Tău asupra lui David, părintele meu, a de vreme ce Tu m'ai făcut rege peste un popor numeros ca ţărâna pământului.
10Acum, dă-mi înţelepciune şi pricepere b ca să ies şi să intru în faţa acestui popor!; căci cine oare îl va judeca c pe acest mare popor al Tău?“
11Şi a zis Dumnezeu către Solomon: „De vreme ce aceasta a fost în inima ta, şi n'ai cerut multă bogăţie, nici slavă, nici viaţa vrăjmaşilor, şi nici zile multe n'ai cerut, ci ai cerut înţelepciune şi pricepere ca să-l judeci pe poporul Meu, peste care te-am pus rege,
12înţelepciunea şi priceperea ţi le dau; şi-ţi voi da bogăţie şi avuţii şi slavă, aşa cum nici un rege de dinaintea ta nu ţi-a fost pe măsură, şi aşa cum nici după tine nu va fi“.
13Şi a venit Solomon de pe înălţimea Gabaonului – din faţa cortului mărturiei – la Ierusalim, şi a domnit peste Israel.
14Solomon a adunat care şi călăreţi: avea o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de călăreţi; şi le-a aşezat în cetăţile carelor; iar poporul era cu regele în Ierusalim.
15Regele a făcut în aşa fel încât argintul şi aurul era în Ierusalim [tot atât de preţuit] ca pietrele; iar cedrii se aflau în Iudeea ca duzii care cresc în neştire pe câmp.
16I se aduceau lui Solomon, pe bani, cai din Egipt; negustorii regelui cumpărau cu bani:
17scoţându-l din Egipt, îi aduceau regelui un car pentru şase sute de sicli de argint şi un cal pentru o sută cincizeci de sicli de argint; tot astfel şi tot ei aduceau pentru toţi regii Heteilor şi pentru regii Siriei.
18Solomon a zis că-i va zidi o casă numelui Domnului şi o casă pentru regatul său.