1Par 18:14
Şi a domnit David peste întregul Israel şi făcea judecată şi dreptate la tot poporul său.
Ps 100
PSALMUL 100
Un psalm al lui David.
1Mila şi judecata le voi cânta pentru Tine, Doamne; a
2în cale neprihănită voi cânta şi voi înţelege;
când vei veni la mine?
Întru nerăutatea inimii mele umblat-am eu în casa mea.
3Lucruri nelegiuite n'am pus în faţa ochilor mei,
pe cei ce calcă legea i-am urât.
4Inimă îndărătnică nu s'a lipit de mine,
pe omul rău ce fugea de mine nu l-am cunoscut.
5Pe cel ce într'ascuns îşi clevetea vecinul,
pe acela l-am alungat;
cu cel mândru'n cătătură şi nesăţios la inimă,
cu acela n'am mâncat.

6Ochii mei erau peste credincioşii pământului,
ca ei să şadă cu mine;
cel ce umbla pe cale neprihănită,
acela îmi slujea.
7În mijlocul casei mele meşterul trufiei nu va locui;
cel ce lucruri nedrepte grăieşte, drept nu va sta în faţa ochilor mei.
8În dimineţi i-am ucis pe toţi păcătoşii pământului,
pentru ca din cetatea Domnului să-i nimicesc pe cei ce lucrează fărădelegea.