endýno = „a îmbrăca“ în sensul de a lua complet în stăpânire; = „a se îmbrăca“: a intra în posesia cuiva sau a ceva; cu acest sens duhovnicesc va fi întâlnit în Rm 13, 14: „... îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos“; în Ga 3, 27: „... în Hristos v'aţi îmbrăcat“; în Col 3, 12: „... îmbrăcaţi-vă cu simţăminte de'ndurare, de bunătate...“.