E vorba de cei ce s'au întors din robia babilonică, în urma edictului din 538 î. H. al lui Cirus. Întrucât acest capitol se ocupă de cler (preoţi, leviţi şi ajutători), prin „Israeliţi“ se înţeleg, aici, cei ce nu făceau parte din cler (laicii).