Text dificil; reformulat prin recurs la Codex Alexandrinus.