„Cetatea lui David“: cea menţionată la 1, 33 (vezi nota).