Literal: „...din ţara celor de alt neam“; în LXX, prin „cei de alt neam“ se înţeleg Filistenii.