Aici e singurul loc din Vechiul Testament în care se întâlnesc cele două sensuri ale unuia şi aceluiaşi cuvânt: zēlos = „râvnă“ (zel, ardoare) şi „gelozie“ (în cele mai multe cazuri, gelozia lui Dumnezeu Care, asemenea unui soţ înşelat, Se aprinde de mânie împotriva poporului infidel – care-L trădează prin idolatrie). În cazul de faţă, râvna omului a împrumutat ceva din gelozia lui Dumnezeu.