În cărţile Macabeilor sunt întâlnite frecvent două cuvinte: „legea“ (suplinită uneori prin „poruncile“): cea dată prin Moise în muntele Sinai, al cărei nucleu era Decalogul; „legământul“: fiii lui Israel vor fi şi fiii Domnului (Iahvé), atâta vreme cât ei Îi vor rămâne credincioşi întru iubire (ca o soţie faţă de bărbatul ei).