1Mac 02:27
Şi a strigat Matatia cu glas mare în cetate şi a zis: „Tot cel ce arde de râvnă pentru lege spre a-şi ţine legământul, să vină după mine!“
Nm 25
CAPITOLUL 25
Pedeapsa pentru idolatrie şi desfrânare.
1Atunci s'a aşezat Israel în Şitim, iar poporul s'a dedat la desfrânare cu fetele din Moab.
2Acestea îi pofteau la jertfele idolilor lor, iar poporul mânca din acele jertfe şi se închina la idolii lor a.
3Şi i s'a închinat Israel lui Baal-Peor, şi s'a aprins mânia lui Dumnezeu asupra lui Israel.
4Şi a zis Domnul către Moise: „Ia pe toate căpeteniile poporului şi dă-I-le Domnului în vileag b la faţa soarelui, pentru ca aprinderea mâniei Domnului să se abată de la Israel“.
5Atunci a zis Moise către neamurile lui Israel: „Ucideţi fiecare pe casnicul său care i s'a închinat lui Baal-Peor!“
6Iată însă că un om dintre fiii lui Israel a venit şi l-a apropiat pe fratele său de o madiancă c, sub ochii lui Moise şi sub ochii întregii obşti a fiilor lui Israel, în timp ce ei plângeau la uşa cortului mărturiei.
7Şi văzând aceasta Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, s'a sculat din mijlocul adunării şi, luându-şi în mână lancea,
8a intrat pe urma israelitului în culcuş şi i-a străpuns pe amândoi, pe bărbatul israelit, precum şi pe femeie prin josul pântecelui ei; şi a încetat pedeapsa d de deasupra fiilor lui Israel.
9Cei ce au murit de pedeapsa aceasta au fost douăzeci şi patru de mii.
10Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
11„Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, a potolit mânia Mea de deasupra fiilor lui Israel prin aceea că'ntre ei a gelozit în locul geloziei Mele, aşa că Eu nu i-am nimicit pe fiii lui Israel în gelozia e Mea.
12Drept aceea, am zis: Iată că am încheiat cu el legământ de pace;
13fi-va pentru el şi pentru urmaşii săi legământ de preoţie veşnică pentru aceea că a gelozit în locul Dumnezeului său şi s'a rugat pentru fiii lui Israel“.
14Omul israelit care a fost ucis împreună cu madianca se numea Zimri, fiul lui Salu, mai-mare peste casa seminţiei lui Simeon;
15iar numele madiancei ucise era Cozbi, fiica lui Ţur, mai-mare peste neamurile lui Omot, casă părintească din Madian.
16Şi a grăit Domnul către Moise, zicând: „Vorbeşte către fiii lui Israel şi spune-le:
17Fiţi duşmanii Madianiţilor şi omorâţi-i,
18că ei vă duşmănesc pe voi prin vicleniile cu care-au viclenit prin Peor şi prin Cozbi, fiica unei căpetenii din Madian, sora lor care-a fost ucisă în ziua când s'a făcut ucidere din pricina lui Peor“.