În sensul foarte larg: aparţinând aceluiaşi neam. Vezi şi 9, 3.