= Unde numele lui Hristos a ajuns deja să fie rostit.