= Totalitatea fiilor lui Israel; participarea lor în massă la actul mântuirii.