Rm 11:10
Întunece-se ochii lor ca să nu vadă, iar spinarea lor să le-o'ncovoi fără'ncetare.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-34