Anatema = blestemat, exclus din comunitate; destinat pieirii. O astfel de declaraţie n'a mai fost făcută decât de Moise (Iş 32, 32).